Sondell konsult hjälper dig att utveckla

en rak, tydlig och ärlig kommunikation.

Copyright S-Konsult 2010

Sondell konsult erbjuder kundanpassade tjänster till offentlig och privat sektor, som inriktas på långsiktighet och varaktiga effekter.


Vi hjälper våra kunder att identifiera och hitta lösningar på problem i situationer som rör kommunikationsflödet mellan människor. Vi erbjuder mod att våga möta sig själv och sin omgivning  på ett nyfiket och hälsosamt sätt.


Vi har ett positivt och optimistiskt synsätt och lägger tillsammans med kunden alltid ett stort engagemang i våra uppdrag. Vår övertygelse är att alla människor äger mod att komma till insikt. Vi tror också att människor utvecklas i samverkan med varandra och att ärlighet, humor och glädje på vägen underlättar.  Vi har med start från första kontakten till uppdragets slutförande, en dialog och återkoppling till kunden.


Är du intresserad att veta mer?

Ring 070-302 42 82, eller maila till inga@s-konsult.se

Handledning

Sondell konsult erbjuder handledning till yrkesverksamma, med inriktning på ärende och/eller  processhandledning. Målgruppen är grupper eller individer i offentlig eller privat sektor.

Coaching

Sondell konsult erbjuder coachsamtal till personer som vill utvecklas personligt och vänder sig till människor som är mellan två jobb, yrkesverksamma, i rehabilitering eller omställning.